Wat is Body Stress?

Elke dag worden we blootgesteld aan stress. Stress heeft vaak een negatieve associatie; te druk, te haastig, te veel zorgen enzovoort. Toch is stress in een bepaalde mate ook noodzakelijk. Het is een natuurlijke kracht, noodzakelijk om te overleven. Stress houdt ons lichaam actief, fit, alert en zet aan tot vooruitgang.

Stress is dus positief, zolang het ons vooruit helpt. Echter, zodra de grens tussen gezonde - en overmatige stress te vaak wordt overschreden is er sprake van overbelasting.

Bij (regelmatige) overbelasting is het lichaam niet meer in staat zich aan te passen. Het lichaam gaat zich verzetten, gaat zich als het ware 'schrap zetten'. De stress wordt dan door het lichaam als spierspanning vastgezet. Het is belangrijk om te weten dat dit gebeurt door het autonome zenuwstelsel. Met andere woorden; we hebben daar zelf geen enkele invloed op, het lichaam doet dat automatisch. Waarom? Om ons lichaam te beschermen, of om ons af te remmen.


Door het afgegeven van verschillende signalen, bijvoorbeeld pijnprikkels of vermoeidheid, probeert het lichaam ons te vertellen dat we de overbelasting moeten stoppen. Body Stress is dus een term die verwijst naar iedere spierspanning die zich in een fysiek systeem heeft vastgezet en die het lichaam niet heeft kunnen loslaten.

 

Afbeelding invoegen

 
Gevolgen van Body Stress
 
Body stress heeft gevolgen voor de communicatie tussen de cellen in het lichaam. Een gezond, goed functionerend lichaam heeft een normaal vermogen tot zelfgenezing, dat werkzaam is als de communicatie in het lichaam goed verloopt. En dat is een taak van zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel heeft vele functies: het aansturen van de spieren, de organen, de zintuigen, het spijsverteringskanaal, indirect de hormonen en de warmtehuishouding, het slaap- en waakritme enzovoort. Wanneer dit niet meer optimaal functioneert, kan dat klachten geven op al deze gebieden.
Bij overbelasting reageert het lichaam door zich aan te spannen. Die spanning kan zich overal opslaan, eigenlijk in ieder weefsel: spieren, bindweefsel, pezen etc. Het weefsel wordt samengedrukt, waardoor de zenuwen in dat gebied geïrriteerd of onderdrukt worden. Dat geeft verstoring van de zenuwprikkel: de communicatie in het lichaam is verstoord, met als gevolg allerlei mogelijke klachten.
 
Wij mensen zijn soms geneigd om klachten te zien als een tekortkoming van het lichaam. Wat doen we dan nog wel eens? We gaan er eens extra tegenaan! Het lichaam reageert met nog meer aanspannen, het zenuwstelsel wordt meer beïnvloed en zo ontstaat de neergaande spiraal. Zo gaat dat door, soms jarenlang.
 
 
Hoe ontstaat Body Stress?
 
Body Stress ontstaat door overbelasting van het lichaam. Wij onderscheiden 3 hoofdoorzaken:
 
 
Afbeelding invoegen  
  • Mechanische overbelasting
  • Emotionele overbelasting
  • Chemische overbelasting
 
Mechanische overbelasting:
Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een ernstige val, het verkeerd tillen van een zwaar object, een slechte zithouding, het dagelijks verrichten van zwaar werk, het beoefenen van een belastende sport, door een zwangerschap of een langdurig ziekbed.

Deze overbelasting is vooral te voelen in de onderrug, schouders, ledematen en gewrichten.

Emotionele overbelasting
Dit kan ontstaan door zorgen om de toekomst, financiële zorgen, concurrentie op het werk, verstoorde relaties, het verlies van een geliefde of door plotselinge heftige emoties zoals boosheid en shock.

We kunnen deze emotionele en mentale druk lichamelijk vooral voelen doordat ons middenrif, onze kaken, nek en schouders zich gaan aanspannen en schrap zetten om ons hier tegen te beschermen en te wapenen.

Chemische overbelasting
Dit kan ontstaan door het inademen, eten of opnemen van bepaalde stoffen. Bijvoorbeeld conserveringsmiddelen in voedsel, kunstmatige kleur, geur- of smaak stoffen, cosmetica, insecticiden, schoonmaakmiddelen, verf of medicatie.

Meestal ervaren we deze stress als hevige nek- en/of hoofdpijn.

De opbouw van body stress is in de meeste gevallen een proces dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Afhankelijk van het aantal en de soorten ‘klappen’ die het lichaam te verwerken krijgt, komt het lichaam – als een neerwaartse spiraal – steeds verder van zijn gezonde situatie af te staan. Body Stress Release kan er voor zorgen dat de spiraal weer wordt omgedraaid in de richting van de oorspronkelijke, gezonde toestand.