Body Stress Release
 
Body Stress Release (BSR) is een zachte en effectieve behandelmethode die het lichaam stimuleert om vastgezette spierspanning (Body Stress) als gevolg van overbelasting los te laten. Het loslaten van deze spierspanning zorgt ervoor dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer goed kan functioneren.
 
De techniek
 
Het opslaan van spierspanning is goed georganiseerd, het blijkt dat het lichaam dit in bepaalde patronen vastzet. De Body Stress Release- practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en op de sporen waar en in welke richting deze zich bevindt.  De practitioner test het lichaam op body stres, hij maakt hierbij gebruik van het zogenaamde bio-feedback mechanisme van het lichaam. Wanneer er sprake is van vastgezette spierspanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen.
 
  Afbeelding invoegen
Op die manier kan heel zorgvuldig  worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.  Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner . De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spierspanning laag door laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen. Dit is cruciaal voor het zelf herstellend vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeert.  
 
Afbeelding invoegen       Afbeelding invoegen       Afbeelding invoegen       Afbeelding invoegen       Afbeelding invoegen
 
 
 Effecten van Body Stress Release
  
In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spierspanning laag voor laag loslaten waardoor het lichaam kan herstellen. BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spierspanning loslaten. Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.
 
Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er 'oude' pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.
 
De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:
• de duur van de aanwezigheid van de klacht
• het ontstaan van de klacht
• de ernst en hevigheid van de situatie
• de huidige leef- en werkomstandigheden
• de snelheid waarmee de spierspanning loslaat
 
 
Belangrijk om te weten!
  • In de praktijk blijkt dat in 75% van de behandelingen succes wordt behaald.In 5% van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR zorgt in zo'n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt dus daarvan weten we niet of het alsnog succesvol geweest zou zijn.
  • Na een val, ongeluk of andere hevige gebeurtenis is het belangrijk direct een behandeling te starten. Bij voorkeur nog op dezelfde dag dan wel binnen 3 tot 5 dagen na de gebeurtenis. Meestal zijn 2 tot 3 behandelingen dan voldoende. In dit soort gevallen werkt een snelle behandeling uitermate positief omdat de spanning zich dan nog niet heeft vastgezet. Het zelf herstellend vermogen van het lichaam komt dan volledig tot zijn recht.
  • Normaal gesproken is het echter géén quick fix en moet je zeker indien de klachten er al lang zitten rekening houden met een wat langere periode van behandelen. Verbeteringen treden echter vaak al snel op, indien de klacht body stress gerelateerd zijn.