CORONA
 

Advies richtlijnen

Voorafgaand aan het consult

 • Als de behandelaar of een van zijn/haar gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, zal de afspraak worden geannuleerd.
 • Bij het maken van een afspraak stemt de behandelaar met de cliënt af of het verantwoord is een consult in te plannen (zie cliëntcategorieën onder 1). Zo ja, dan informeert de behandelaar over de gehanteerde richtlijnen in de praktijk.
 • We verwachten van de cliënt dat hij/zij een afspraak annuleert als hij/zij of een van zijn/haar gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft. (N.B. Dit mag ook binnen de normale annuleringstermijn van 24 uur voor een consult, er worden geen kosten in rekening gebracht voor een (te) late annulering.)
 • De behandelaar zal tijd tussen de consulten plannen, zodat de cliënten elkaar in principe niet treffen. Zo ontstaat tijd om alle oppervlakten te kunnen desinfecteren en de praktijkruimte te laten luchten.
 • De cliënt wordt verzocht om max. 5 minuten voor de afspraak op de aangegeven consulttijd - en dus niet eerder - naar de praktijk te komen en meteen door te lopen naar de behandelruimte indien de deur van de praktijk open staat. Zo voorkomen we onnodig wachten in de wachtruimte.
 • Cliënten komen in principe alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij.
Tijdens het consult
 • De behandeldeur staat in principe al voor de cliënt open en wordt door de behandelaar gesloten.
 • Bij het betreden van de behandelruimte desinfecteert de cliënt zijn/haar handen met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiegel of -doekjes.
 • Er worden geen handen geschud ter begroeting.
 • Het voor- en nagesprek vindt plaats met minimaal 1,5 meter afstand.
 • De cliënt pakt zelf zijn gezichtstissue en gooit deze zelf weg na de behandeling.
 • Voor behandeling op de achterzijde van het lichaam is geen mondkapje nodig. Voor de voorzijde van het lichaam gebruikt de behandelaar een mondkapje. De cliënt wordt op dat moment verzocht niet te praten, te ademen door de neus en waar mogelijk het hoofd af te wenden van de behandelaar.
 • De behandelaar wast direct na het consult de handen en/of gebruikt desinfectiegel.
 • De cliënt krijgt geen water aangeboden na de release.

Na het consult

 • De cliënt verlaat na de behandeling direct de praktijk.
 • De behandelruimte wordt na elke behandeling geventileerd.
 • De behandelruimte (o.a. behandelbank, stoelen, tafel en deurklink) wordt na elke behandeling schoongemaakt met een desinfectiemiddel waarin alcohol is verwerkt.